აკადემიური პერსონალი

  1. დოქტორანტურის ხელმძღვანელი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ელდარ ბუბულაშვილი;
  2. დოქტორანტურის ხელმძღვანელის თანაშემწე – ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი ნანა ბრეგაძე;
  3. დოქტორანტურის სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინატორი – დეკანოზი აბრაამ სოლომნიშვილი;
  4. დოქტორანტურის სპეციალისტი – აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მაგისტრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი მაია ტალახაძე;
  5. დოქტორანტურის კონსულტანტი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ვაჩნაძე;
  6. დოქტორანტურის სამეცნიერო პროცესის კოორდინატორი - ფილოსოფიის დოქტორი ელენე შუბლაძე;
  7. დოქტორანტურის კოორდინატორი – ფილოლოგი, რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი ლულუ უსტიაშვილი;
  8. დოქტორანტურის კოორდინატორი – ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი მარინა გაფრინდაშვილი;
  9. დოქტორანტურის კოორდინატორი – ფილოლოგიის დოქტორი ჯულიეტა შოშიაშვილი.