საგანმანათლებლო პროგრამები

თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, როგორც საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, უფლებამოსილია, განახორციელოს შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

საბაკალავრო პროგრამები:

 

სამაგისტრო პროგრამები: