სამეცნიერო საბჭო

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორთან სათათბიროს უფლებებით მოქმედებს სამეცნიერო საბჭო. სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებანი სავალდებულოა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ყველა სტრუქტურული ერთეულისათვის.
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი.

სამეცნიერო საბჭოს წევრები:
1. პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე _ სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი;
2. მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე _ ისტორიის დოქტორი, პროფესორი;
3. ლეილა გეგუჩაძე _ სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი;
4. დეკანოზი ბესარიონ ცინცაძე _ პრორექტორი სასწავლო დარგში;
5. მამია საკანდელიძე _ პრორექტორი სამეურნეო დარგში;
6. არქიმანდრიტი სერაფიმე ჭედია _ სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სულიერი მოძღვარი;
7. დეკანოზი შალვა კეკელია _ სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სულიერი მოძღვარი;
8. დეკანიზი ლონგინოზ სუარიშვილი _ სასულიერო აკადემიის დეკანი;
9. დეკანოზი თეიმურაზ მჟავანაძე _ სასულიერო სემინარიის დეკანი;
10. დეკანოზი იოსებ ვანიძე _ საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის ფაკულტეტის დეკანი;
11. თეა ბეჟუაშვილი _ ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი;
12. გრიგოლ ხაჭაპურიძე _ ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი;
13. ელდარ ბუბულაშვილი _ სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოქტორანტურის ხელმძღვანელი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
14. დეკანოზი ბიძინა გუნია _ სადოქტორო საბჭოს სწავლული მდივანი; გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი;
15. დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი _ ბიბლეისტიკის კათედრის გამგე, თეო­ლოგიის დოქტორი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი;
16. დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია _ ეკლესიის ისტორიის, ასკეტიკისა და კანონი­კური სამართლის კათედრის გამგე, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი;
17. დეკანოზი ბესარიონ მენაბდე _ საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების) კათედრის გამგე;
18. არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი _ ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრის გამგე, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი;
19. ედიშერ ჭელიძე _ პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
20. სერგო ვარდოსანიძე _ საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თეოლოგიის დოქტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
21. ლელა ხაჩიძე _ რელიგიათმცოდნეობისა და ქრისტიანული ფსიქოლოგიის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
22. გრივერ ფარულავა _ ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
23. მერაბ ბუჩუკური _ ხატწერისა და რესტავრაციის კათედრის გამგე, პროფესორი;
24. რუსუდან ვაშალომიძე _ ქრისტიანუ­ლი ხელოვნებათმცოდნეობის კათედ­რის გამგე;
25. იური მოსიძე _ უცხო ენების კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
26. დეკანოზი აბრაამ სოლომნიშვილი _ ხარისხის უზრუნველყოფისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახუ­რის სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების კოორდინატორი;
27. გიორგი ნატროშვილი _ სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ხარის­ხის უზრუნველყოფისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
28. ნინო მელიქიშვილი _ სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობის დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
29. ზურაბ ჭუმბურიძე _ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
30. გვანცა კოპლატაძე _ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
31. რუსუდან წიქვაძე _ ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი;
32. მაია რაფავა _ გამომცემლობის რედაქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
33. ავთანდილ არაბული _ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი.
34. დეკანოზი მიქაელ გალდავა _ თეოლოგიისა და ფილოლოგიის დოქტორი.